Skip to content

Деведжиева: А ще има ли по-високи глоби и за шума от гонките?

Приветствам драстичното завишаване на глобите за шума от нощните заведения в Закона за защита от шума в околната среда, но това съвсем не е единствената ситуация, в която малка група хора заради своите забавления нарушава спокойствието на стотици, а може би и хиляди граждани в много населени места. Среднощните гонки по улиците на големите градове са също истински бич за обществото. Ужасяващ е шумът, който надбягващите се с коли или мотори вдигат по големите булеварди в малките часове на денонощието, когато трафикът е слаб и те изпитват мощността на двигателите на превозните си средста.

Разбирам техния адреналин, но гонките са, първо, незаконни, защото са опасни, второ, смущават спокойствието и съня на много хора, които също имат права. Като правото на почивка, като правото децата им да не се стресират от ужасяващия вой на моторите и колите в най-тихата част на денонощието.

Куп органи трябва да бдят за реда в Пловдив – полицията, част от която е и КАТ, Общинска полиция, Инспекторатът… И би трябвало да го правят 24 часа в денонощието. През нощта обаче това не се случва – ясно е, че нощем се извършва голяма част от престъпленията – кражби, побоища, гонки и т. н. В медиите попаднах на информацията, че в тъмната част на денонощието в Пловдив има едва 16 дежурни. Въпросът дали при население от над 350 000 души това е достатъчно, е риторичен. В полицията работят хиляди хора и е време, вместо да седят по бюрата, да излязат и да дежурят.

Връщам се към гонките – тези незаконни състезания се организират всяка нощ, а на година през Пловдивския районен съд минават едва по 2-3 наказателни постановления за това погазване на правилата. При това тези актове са базирани само на Закона за движение по пътищата. Ако в Закона за защита от шума в околната среда бъдат заложени по-строги санкции и за шума от гонките, това ще е още един лост в ръцете на полицията да се справи с това крайно негативно явление, което вгорчава живота на толкова много хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *