Skip to content

Деведжиева: Минималната работа заплата не може да е еднаква за всички

Минималната работа заплата не може да е еднаква за всички, това приравняване на съвсем различки категории труд е крайно неуместно. Нито видът работа на чистачката и научния работник, примерно, са съпоставими, нито производителносттта на труда им може да бъде сравнена, така че минимумът да е еднакъв. Минималната работна заплата трябва да е по ресори – по подобие на минималните осигурителни прагове за различните професии.  Това ще е и стимул за известляване на икономиката и плащане на реални осигуровки.

От години минималната работна заплата се определя чисто административно и се спуска – както на бизнеса, така и на разпоредителите с бюджетни средства. Обосновка какво точно стои зад вдигането ѝ липсва. Затова в коалиция „Национално обединение на десницата“  настояваме  за  създаване на предвидими условия за формиране на минималната работна заплата и за законови промени, които гарантират, че увеличаването ѝ не  може да надвишава нарастването на брутната добавена стойност за предходната година. Така намесата на държавата в доходите на хората ще спре, а бизнесът ще може да прави своите планове в предвидима среда, да се развива и да плаща своите данъци. А всеки работодател има интерес да вдига възнагражденията на квалифицираните си работници, за да не ги загуби, административен подход в тази сфера не е необходим.

Пепа Деведжиева е под №2 в пловдивската листа на коалиция „Национално обединение на десницата“, №19 в бюлетината, преференция 102.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!