Skip to content

Деведжиева: Неграмотните не трябва да имат право да гласуват, в партия КОД сме категорични по този въпрос

Неграмотните не трябва да имат право да гласуват – в партия КОД сме категорични по този въпрос. Неграмотният човек не може да направи информиран избор и е ясно, че именно сред необразованите групи процъфтява търговията с  гласове. Бих отишла и по-далеч – неграмотните да нямат право да получават и социални помощи, защото за тях това се превръща в професия. Никой не търси неграмотни работници и тези хора не могат да си намерят работа и така с години получават социални помощи. Ако това безкрайно подпомагане спре, те ще бъдат принудени да се образоват поне малко и да придобият някаква квалификация, за да могат да си намерят работя.

В партия КОД сме за задължително основно образование, но не формално, а реално. Сегашният принцип „Парите следват ученика“ кара учители и директори да издирват деца и да ги записват на училище, за да получат парите по държавния стандарт за всяко от тях „на калпак“. Но парите се превеждат за записано дете, не се проследява какъв е крайният резултат, дали ученикът в крайна сметка не излиза на пазара на труда неграмотен  в широкия смисъл на думата. И всъщност за какво са дадени тези пари, ако ученикът всъщност не е образован, и не трябва ли да бъдат върнати?  Затова трябва да има задължителни стандарти за минимум от знания и умения за всяко образователно ниво и периодично системата да бъде оценявана от независима институция, извън Министерството на образованието. Ясно е какъв е резултатът, когато една система сама контролира себе си. А образованието у нас е затворена сама в себе си система, в която цари своеобразен феодализъм.

Образованието се нуждае от решителни реформи, защото това е сферата, от която зависи развитието на цялото общество.

Пепа Деведжиева е водач на листата на партия КОД в Пловдив.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!