Skip to content

Деведжиева: Няма да имаме подготвени кадри, докато Министерството на образованието оценява само себе си

Няма да имаме подготвени кадри, докато Министерството на образованието оценява само себе си, а именно това представлява т. нар. външно оценяване. То не е външно, защото една структура на министерството проверява училищата, които също са част от него, и така няма независима оценка какво са научили децата във всяка една образователна степен. Затова и учениците завършват, често без да имат базисни познания в много сфери, и когато излязат на трудовшия пазар или продължат образованието си, се оказват напълно неподготвени. Затова в коалиция „Национално обединение на десницата“ сме за  въвеждане на задължителни стандарти за минимум от знания и умения за всяко образователно ниво и провеждане на регулярно оценяване  на системата от независима институция, извън Министерството на образованието и науката.

Сега се прилага принципът „Парите следват ученика“, което кара учители и директори да издирват деца и да ги записват на училище, но после няма механизъм за контрол над получените знания. От друга страна, нашето образование е обременено с твърде много теоретични познания, което започва още от първи клас, и единственият резултат е, че децата губят желание да учат. Тази тенденция придължава и във висшето образование и когато един студент се дипломира и започне работа, се налага да бъде обучаван години, защото в университета  не са го научили на това, което изисква бизнесът.

В системата на образованието има много пороци, един от които са частните уроци. От една страна, до тях се стига заради излишната сложност на материала, от друга – заради част от преподавателите, които подготвят добре учениците, давайки им частни уроци, а в училище децата им не получават нужните знания. Ако има адекватно външно оценяване, ще е ясно учениците на кои учители не разполагат с необходимия минимум от знания, а това би било първа стъпка към обективна преценка кой учител как работи.

Образованието е стратегическа ценност и се нуждае от решителни реформи.

Пепа Деведжиева е под №2 в листата на коалиция “Национално обединение на десницата”, №19 в бюлетината, преференция 102.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!