Skip to content

Деведжиева: Пълен хаос цари с пропуските за колите на живеещите в Стария град

Позиция на лидера на партия КОД в Пловдив Пепа Деведжиева

Пълен хаос цари с пропуските за колите на живеещите в Стария град. Този извод се налага от отговора на Община Пловдив на мое заявление по Закона за достъп до обществената информация, подадено, след като получих сигнал,  че служителите на двете бариери, ограничаващи влизането в Стария град, раздават пропуски на живеещите там, без да съблюдават ограничението за един пропуск на жилище. Това ограничение е заложено в Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на Община Пловдив. За да проверя този сигнал, зададох на администрацията 3 въпроса: за броя на жилищата в Стария град и за броя за издадените пропуски, за да съпоставя данните, както и какъв е контролът над служителите на бариерите.

В получения отговор от Община Пловдив ме призовават да уточня за кой период искам информация за броя на издадените пропуски, макар да е пределно ясно, че настоявам да науча колко са те от въвеждането на ограничението. По-шокиращ е отговорът на въпроса за броя на жилищата на Стария град, който гласи, че „данни за брой жилища в Стария град не се съхраняват в общинска администрация Пловдив“.  Тоест общината не знае дали жилищата в Стария град са 300 или 500, примерно, и ако издадените пропуски са 500, отново примерно, няма как да се направи съпоставка дали изискването за един пропуск на жилище е спазено. Това е просто абсурдно. Отговор на въпроса как се осъществява контролът над служителите въобще няма, което не е учудващо, защото в тази ситуация е ясно, че контрол всъщност няма.

Впрочем ще подам второ искане по Закона за достъп до обществената информация за издадените пропуски от влизането на ограничението в сила, за да получа поне тази цифра. Сама по себе си тя не би говорила много, друго би било, ако можеше да се съпостави с броя на жилищата. Но все пак се надявам, че няма да се окаже шокиращо голяма.