Skip to content

Докога ще преливаме от пусто в празно за МБАЛ „Св. Мина”?

Питане  докога община Пловдив ще прелива от пусто в празно за МБАЛ „Св. Мина” внася общинският съветник от Реформаторския блок Пепа Деведжиева. Повод е предложението в дневния ред на утрешната сесия на „Медицински център VI – Пловдив”, който беше преместен в облницата,  да бъдат отпуснати нови 30 000 лв. за покриване на натрупаните задължения. «На 14 септември 2017 г. Общинският съвет взе решение да слее МБАЛ „Св. Мина” и МБАЛ „Св. Пантелеймон”, за да спре трупането на дългове от страна на първата болница. Пак за да намалеят загубите на МБАЛ „Св. Мина”, на 29 март 2018 г. общинските съветници гласувахме ДКЦ-VI да бъде преобразувано в „Медицински център VI – Пловдив” и да се пребазира в сградата на МБАЛ „Св. Мина”, за да може общопрактикуващите лекари и специалистите да насочват пациенти към болницата. Сливането на двете болници не се е случило и досега, като на този етап обяснението е, че МБАЛ „Св. Мина” има договор с НЗОК, което е пречка пред обединението на двете здравни заведения. „Медицински център VI – Пловдив” се премести в сградата на болницата, но кабинетите на специалистите не са на партерния етаж, за да бъде удобно на пациентите, а на първия”, мотивира се Деведжиева.

Затова и тя настоява за получи отговор на въпроса  бил ли е направен анализ, преди да бъде направено предложението за сливането на МБАЛ „Св. Мина” и МБАЛ „Св. Пантелеймон”, и не е ли било ясно тогава, че щом МБАЛ „Св. Мина” има договор със Здравната каса, замисленото обединение е невъзможно. Деведжиева пита и има ли община Пловдив ясни планове за бъдещето на МБАЛ „Св. Мина”, или просто ще продължи да наблюдава как лекари и медицински сестри  напускат здравното заведение? Тя припомня, че в началото на мандата като управител на МБАЛ „Св. Мина” беше освободена д-р Галина Карауланова, защото е искала община Пловдив да покрие дълговете на болницата от 3 млн. лв. „Оттогава община Пловдив е отпуснала над 5 млн. лв. на МБАЛ „Св. Мина”, но нищо не се е променило към по-добро. Докога ще продължаваме да преливаме от пусто в празно?”, гласи друг въпрос на съветничката. Тя настоява и за обяснение какъв е бил смисълът от преобразуването на ДКЦ-VI в „Медицински център VI – Пловдив”, щом и за това здравно заведение се налага да бъдат отпускани още пари.

Деведжиева очаква писмен отговор на поставените въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *