Skip to content

Мая Маринова, КОД: Защо превърнаха българското училище в закусвалня за “топло мляко и кифла”

В центъра на десните политики е работещият, свободният, независим човек,
който сам се грижи за себе си и за семейството си, изгражда бъдещето на
децата си. В центъра на левите утопии е зависимият, неграмотният, чакащ
подаяния от държавата човек.
Години наред сме свидетели как българското образование е подчинено точно
на тези леви цели.
Ние, българите, очакваме от държавата с нашите данъци да гарантира
качествено и модерно образование на нашите деца.
Защо това не се случва? Защо българските ученици са все по-зле
образовани? Защо са най-неграмотни в Европа? Защо българското училище се
превърна в закусвалня за “топло мляко” и кифла, а децата ни трябва да
ходят в чужбина, за да получат качествено образование? Защо обърнахме
хода на историята и се стигна до парадокса новите поколения да са
по-неграмотни от родителите и бабите и дядовците си?
Защото либералните управления не смениха социалистическата система на
образование и продължават да използват училището като “социална
институция”?
Защото не финансират получаването на качествено и модерно знание, а
превръщат училището в институция за интеграция и изхранване на
малцинствата?
Защото всички управляващи мнозинства досега отказват да направят
задължително основното образование. Защото либералите си позволиха да
използват училището за политически цели, за пропаганда и индоктринация
на новите поколения с популистки утопии, които унищожават националните
ни ценности и рушат традиционния християнски морал.
Защото от най-обичаната и авторитетна институция в България превърнаха
българската образователна система в унизена машина, произвеждаща
объркани, несигурни и неграмотни поколения, неспособни да се грижат за
себе си, да участват в свободния пазар, разчитащи на помощи и подаяния
на държавата.
Всичко това трябва спешно да се промени. Трябва да върнем авторитета и
качеството на българското училище. Основното образование трябва да стане
задължително и да се преборим с базовата неграмотност. Защото в 21 век
човек не може да има професия и да се издържа, ако е неграмотен.
Българската конституция задължава всеки българин да ходи на училище.
Този, който е отказал да получи образование в този период, не трябва да
има право да ползва държавни помощи, когато после не може да си намери
работа поради неграмотност. Никой не трябва да може да живее на гърба на
данъкоплатците. Необразован човек не трябва да може да гласува. Защото
неграмотен вот води до неграмотно управление. Ролята и авторитета на
учителя трябва да бъде вдигната. Всеки българин трябва да бъде сигурен и
спокоен, че с данъците си е осигурил модерно образование и е дал добър
старт в живота на децата си.
Истински свободен може да бъде само грамотният, можещ и независим
гражданин.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!