Skip to content

Москов към Борисов: Никакъв локдаун, накарайте болниците да работят

Д-р Петър Москов

Председателят на партия КОД д-р Петър Москов зададе 5 въпроса до министър председателя Бойко Борисов. Те са опит  да се изясни защо за правителството, което изтъква като основна причина за локдауна „нарасналия натиск върху болничната система“, е по-удобно да заключи три пъти цялата държава, отколкото да накара всички болници да изпълнят законните си задължения и защо  продължава да не мобилизира по-голяма част от болниците, каквато е заповедта на здравния министър от преди месеци.

Следва текстът на писмото:

Г-н министър председател,

След изявлението на властите, че заради големия натиск върху болниците се обмисля отново строг локдаун, който за пореден път дълбоко ще разтърси икономиката и живота на българските граждани, се оформят няколко въпроса от изключителна важност.

Г-н министър-председател,

1.     Каква е причината при собствената ви констатация за  „натиск върху здравната ни система“ държавата да продължава да не използва цялата налична болнична база в страната, както и ресурса на доболничната помощ?

2.     Защо, вместо да използва целия си авторитет и възможности за легитимна принуда и да гарантира пътя за лечение на пациентите, правителството предпочита да наложи поредните мерки на затваряне и прекратяване на социалния и икономически живот в страната с аргумента „облекчаване на натиска върху здравната система“?

3.     Какъв е броят на регистрираните и действащи в момента болнични заведения, които във всеки един момент извън COVID епидемията работят на пълния си обем? Това според българското законодателство означава, че имат пълното кадрово и апаратурно осигуряване за това.

4.     Колко е общият брой на болнични легла, регистрирани в цялата страна, и каква е причината при нормална обстановка те да бъдат запълнени на 90% и НЗОК да заплаща за този „стахановски“ оборот на пациенти, а сега, когато има реална пациентска нужда, да седят празни?

5.     Какъв процент от тях е успяла да мобилизира държавата в помощ на болните от коронавирус?

Ще ви помогна с отговора на този въпрос, като взема за пример състоянието в София. В началото на тази седмица нещата стоят по следния начин: в град София има 10 841 болнични легла. Определените за лечение на COVOD-19 легла са 3 381, или 31% от всички легла. Те са разпределени в 42 болници от общо 74. Само три болници имат задължението да осигурят 50% от леглата си. Към 14.03. заетите легла са 1759, или 16 % от всички налични легла и 52 % от определените за лечение на COVID.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!