Skip to content

Нарушен ли е законът при апорта на имота зад „Санкт Петербург”?

Ново питане за парка зад хотела „Санкт Петербург” внася общинският съветник от Реформаторския блок Пепа Деведжиева. Този път тя настоява кметът да отговори на въпроса нарушен ли е законът при апортирането на имота от 18 дка в капитала на „Пълдин Туринвест” през 2006 г., защото през 2002 г. имотът е актуван като публична общинска собственост. „Към момента на актуването, както и към момента на вземане на решение от Общинския съвет за промяна на характера на собствеността, имотът е бил съществуваща зелена площ и съгласно тогавашната редакция на чл. 62, ал.1, от Закона за устройство на територията такива имоти не са могли да бъдат продавани или прехвърляни, а са се ползвали със специалната закрила на закона като защитени територии. Какви са мотивите на общината да предложи на Общинския съвет промяната на собствеността в противоречие с действащия тогава закон?”, пита Деведжиева.

Тя разширява кръга на въпросите си и към съдбата на „Пълдин Туринвест“ пита какви действия е предприела община Пловдив да защити интересите си в дружеството, както и да възстанови собствеността върху апортираните имоти. „Община Пловдив завела ли е съдебни дела за възстановяване на собствеността си върху имотите, апортирани в „Пълдин Туринвест“, има ли анализи на участието на общината в дружеството и предложения за разрешаване на проблема?”, гласи друг от въпросите на Деведжиева.

Заради големия обществен интерес тя настоява да получи отговор още на следващата сесия.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *