Skip to content

Партия КОД със смела идея: Работникът сам да решава на каква сума да се осигурява

Това ще изсветли икономиката и ще възпита у работниците умението да носят отговорност, казва Пепа Деведжиева

В партия КОД имаме идея за радикална промяна в трудовото законодателство, което у нас е много остаряло и още носи някои белези на социализма, и едно от предложенията ни е работникът сам да решава на каква сума да се осигурява. Работодателят му дава цялата сума, която сега плаща за него – заплатата плюс осигуровките, и служителят сам взима решение как да плаща осигуровките си. Това ще изсветли бизнеса и ще възпита у работниците умението да взимат решения и да носят отговорност за последствията, защото от осигуровките зависи какво човек получава при болнични, майчинство и пенсия. Време е да работим за промяна в мисленето и всеки сам да решава какво ще прави с живота си, времето, в което държавата решаваше вместо нас, приключи отдавна.

Сега е честа практика работодателите да осигуряват работниците си на задължителния праг за длъжността и да им дават разликата до договореното възнаграждение под масата. По този начин бизнесът трупа кухи касови наличности, защото парите под масата няма как да бъдат оправдани като разход, и за да се използва тази касова наличност, трябва да се плати още 5% дивидент. Тоест тази сива икономика е неизгодна и за бизнеса, и за работниците.

Проблемът има и друг много важен аспект – младите способни хора, които заради плащанията под масата биват назначавани на позиции под образованието им само защото праговете за осигуряване там са по-ниски. Така те никога не могат да напреднат в своето развитие, защото за по-престижни позиции се изисква стаж, а те, макар и да са извършвали квалифицирани дейности, по документи се водят продавач-консултанти, примерно.

Тази мярка вероятно звучи непопулярно, но истински дясната политика е това – всеки носи отговорност за своите решения, а държавата просто не му пречи, създавайки ясни правила.

Пепа Деведжиева е под №2 в листата на Национално обединение на десницата – №19 в бюлетината, преференция 102.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!