Skip to content

Частният контрол влиза в здравеопазването

За първи път в програмата на Реформаторския блок за здравеопазването се поставя въпросът за допълнително здравно застраховане. Това е ясен сигнал за дясна политика – за навлизането на частния контрол в оценката и заплащането на реално положен труд и за реален пациент, на когото реално биха били извършени здравни услуги. Повторението на думата „реален” не е случайно – става дума за това, че ако един застраховател трябва да плаща за лечение, той би проверил всеки детайл, а това е непозната до момента форма на контрол. В програмата е застъпен и тип заплащане, също подчинен на дясната философия, а именно –  квалифицираното лечение, а не обемът на работа е определящ, т. е. доказаният специалист лекува качествено, а не количествено. Революционното е, че за първи път се поставя въпросът за премахването на търговските дружества в болниците, и те стават заведения, в които се лекуваме, а не търгуваме нашето здраве.

Ето и една малка част от програмата ни в частта й „Здравееопазване“, която показва, че става дума за стратегия, в която пациентът е поставен в центъра, и неговите потребности, лечение и обслужване заемат първо място.

 

Достъпно и качествено здравеопазване

Продължаване на мерките за изграждане на Национална здравно-информационна система съобразно заложените параметри и срокове в Пътната карта за развитие на здравеопазването:

  • Продължаване на мерките за технологично и кадрово осигуряване на системата за спешна медицинска помощ
  • Продължаване на мерките за ежегодно увеличение на възнагражденията в съответствие с поставената цел в Концепцията за развитие на системата за спешна помощ за 100 % увеличение на работните заплати до края на периода.
  • Гарантиране на достъпа на пациентите до специалисти и медицински изследвания в съответствие с медицинските нужди
  • Изплащане на задълженията и премахване на търговския статут на лечебните заведения за болнична помощ с над 50% държавно участие.
  • Доразвиване на механизмите за контрол на НЗОК като предпоставка за отпадане на фиксираните болнични бюджети/бюджетни лимити.
  • Въвеждане на нормативни механизми, гарантиращи минимални нива на заплащане на труда на медицинските специалисти, обвързани не с обема на отчетената дейност, а с квалификацията и нивото на компетентност на структурата, в която работят.
  • Надграждане на здравноосигурителния модел с развитие на втори доброволен здравнозастрахователен стълб за дейностите, извън основния пакет здравни дейности, заплащан от НЗОК, чрез задължителното здравно осигуряване. Създаване на възможност НЗОК да развива допълнителна здравнозастрахователна дейност на конкурентен принцип.

 

Преференцията за Пепа Деведжиева е с номер 5 в бюлетина 21 на коалицията „Реформаторски блок – Глас Народен”.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *