Skip to content

Пепа Деведжиева: Металните гаражи загрозяват Пловдив, а се готвим за Европейска столица на културата

Металните гаражи в междублоковите пространства са изключително грозни и е време да се помисли за решаването на този въпрос, най-малкото защото Пловдив ще бъде Европейска столица на културата през 2019 г. При това тези гаражи не решават проблема с огромното количество коли, спрени по тротоарите, защото далеч не всички те се ползват по предназначение. Много от тях са превърнати в зимници, в помещения за съхраняване на дърва и въглища, в работилници. Мястото, което те заемат, би могло да се използва за зеленина. Непрекъснато говорим, че няма достатъчно тревни площи и места за детски площадки, а гаражите си стоят.

Според мен гаражите в този им вид трябва да се премахнат и само на определени места да бъдат изградени красиви помещения за паркиране. Не приемам аргумента, че за това няма пари, защото може да се помисли за сътрудничество между общината и бъдещите ползватели на гаражите, които биха могли да участват в строителството с инвестиции за сметка на наема, който ще плащат след това. И в новите договори трябва непременно да има клауза, ако помещението не се ползва по предназначение, то да бъде отнемано от наемателя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *