Общинският съветник Пепа Деведжиева: На десницата не й остана здраво място от спъване и падане

Posted On 13 Feb 2017 / 0 Коментари

More Story
Не се поколебах да искам оставки
Отчет за дейността ми като общински съветник за първата година Изтече...