Деведжиева пита защо по пазарите договорите са само за 1 г.

Posted On 18 May 2017 / 0 Коментари

More Story
Акциите на панаира може да натоварят община Пловдив с нови дългове
Прехвърлянето на част от държавните акции в панаира на община Пловдив...