Skip to content

Деведжиева пита защо по пазарите договорите са само за 1 г.

Питане защо по общинските пазари договорите за наем, които се сключват след търг, са само за 1 г., внесе общинският съветник от Реформаторския блок Пепа Деведжиева. Повод са сигнали на търговци по пазарите, които споделят, че това ненужно затруднява работата им. „Обичайно договорите за наем на общински обекти са за 3 години, което осигурява сигурност на наемателите и ги стимулира да инвестират”, обясни Деведжиева.
Краткият срок за наемане на масите по пазарите води и до друг проблем – при изтичане на договорите и кандидатстване за нов търг се налага търговците да внасят нов депозит, без да са получили обратно внесения при предишното наддаване, и така се получава едно дублиране на суми. „Това е проблем за хората, които зареждат ежедневно и имат нужда от парични средства, с които да боравят”, смята Деведжиева.
Тя ще зададе въпросите си в началото на днешната сесия на Общинския съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *