Skip to content

Питания на съветници останаха без отговор

Община Пловдив

15 питания на общински съветници, отправени към кмета на Пловдив само за последните 10 месеца, останаха без отговор, след като местният парламент приключи дейността си за този мандат. На последната сесия на 17 септември беше гласуван отчет за дейността на Общинския съвет за периода от 1 ноември 2014 г. до 31 август т. г., в който е записано, че за отчетните 10 месеца съветниците са внесли 42 питания до администрацията, а отговор са получили 24 от тях. В подготвения от председателя на Общинския съвет доклад се твърдеше, че на 18-те останали без внимание питания ще бъде отговорено на следващо заседание. На последната за мандата сесия обаче кметският екип успя да предостави исканата информация само по три от въпросите и така 15 се оказаха неглижирани.

Задаването на въпроси от страна на общинските съветници към кмета е част от механизмите за контрол на законодателната над изпълнителната власт. Не на последно място съветниците често са провокирани да поставят в питания конкретни проблеми, подсказани им при срещи с хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *