Skip to content

леви политики

Ивайло Караньотов: КОД обещава свобода на всички, които искат да работят

Левите политики превърнаха българина от производител в беден клиент В този момент Русия е най-голямата опасност. Колкото по-скоро заспалата Европа и дезинтересираната Америка разберат това… Read More »Ивайло Караньотов: КОД обещава свобода на всички, които искат да работят