Skip to content

Мая Маринова

Мая Маринова, КОД: Защо превърнаха българското училище в закусвалня за “топло мляко и кифла”

В центъра на десните политики е работещият, свободният, независим човек,който сам се грижи за себе си и за семейството си, изгражда бъдещето надецата си. В… Read More »Мая Маринова, КОД: Защо превърнаха българското училище в закусвалня за “топло мляко и кифла”