Skip to content

община съветници питания

Община Пловдив

Питания на съветници останаха без отговор

15 питания на общински съветници, отправени към кмета на Пловдив само за последните 10 месеца, останаха без отговор, след като местният парламент приключи дейността си… Read More »Питания на съветници останаха без отговор