Skip to content

Синя зона

Само висока такса за Синята зона ще въведе ред в паркирането

Само висока такса за Синята зона ще въведе ред в паркирането, защото сега, когато за спирането в тази зона и на общинските паркинги се плаща… Read More »Само висока такса за Синята зона ще въведе ред в паркирането

Поскъпване на Синята зона без осигурена алтернатива не трябва да има

Предложеното от администрацията увеличение на таксата за паркиране в Синята зона с 50% е драстично, но по-големият проблем е, че е ненавременно. Защото не може… Read More »Поскъпване на Синята зона без осигурена алтернатива не трябва да има