Skip to content

Партия КОД предлага да не се разширява кръгът на хората с право на ведомствено жилище

Община Пловдив

От партия КОД настояват да не се разширява кръгът на хората с право на ведомствено жилище, каквато промяна в съответната наредба предлага ръководството на община Пловдив. Идеята на градската управа е в жилища от фонд „Ведомствен“ да може да бъдат настанявани и управителите на общинските търговски дружества. Проектът за промените в наредбата е публикуван за обществено обсъждане и от КОД внесоха предложение новите текстове да не се приемат. „Управителите на търговските дружества със 100% общинско участие би трябвало да са мениджъри, доходите на които не предполагат въпросната нужда. Ако такава нужда е налична в единични случаи, то политиката на Община Пловдив би трябвало да бъде ориентирана към подобряване финансовите резултати на дружеството и оттам на възнаграждението на неговия управител“, се аргументират от КОД.

От партията настояват да отпадне и текстът в сега действащата наредба, който предполага право на ведомствено жилище да имат и хора на изборни длъжности в общината, защото техните възнаграждения бяха увеличени в началото на настоящия мандат . „Ето защо считаме, че дори да е съществувала потенциална необходимост от настаняване във ведомствено жилище на този кръг лица преди, то тя вече е отпаднала и въпросните хора могат да покриват наем на пазарни цени“, гласят мотивите на председателя на КОД – Пловдив, Пепа Деведжиева и заместника ѝ Ивайло Спасов. Те дават за пример аналогичната наредба на Столичната община, в която възможност на даване на ведомствен апартамент на служители на изборни длъжности няма.