Skip to content

паркоместа

Деведжиева: Има ли двоен стандарт в разрешенията за строеж за общински съветници?

Питане до кмета има ли двоен стандарт в издаването на разрешения за строеж, когато става дума за общински съветници, внася зам.-председателката на Общинския съвет Пепа… Read More »Деведжиева: Има ли двоен стандарт в разрешенията за строеж за общински съветници?

Общината не осигурява паркоместа за инвалиди

Питане защо община Пловдив открито не спазва правото на достъпна среда и независим живот на общността от хора с увреждания внасят общинските съветници от ДСБ… Read More »Общината не осигурява паркоместа за инвалиди