Skip to content

Реформаторите търсят доклада за управлението на МБАЛ „Св. Мина” за предходните 2 г.

Питане къде е поръчаният от общината доклад за дейността на МБАЛ „Св. Мина” през 2014 и 2015 г. внасят съветниците от Реформаторския блок на днешната сесия. Те припомнят, че кметът е разпоредил проверка за идентифициране, анализ и оценка на рисковете в дейността на МБАЛ „Св. Мина“за периода от 1 януари 2014-а до 31 декември 2015 г. и новото ръководство на болницата е предоставило всички искани документи. Одитът е приключил в края на март т. г., но анализът на резултатите от него не са предоставени нито на управителя на Първа градска, нито на общинските съветници. Затова Реформаторите задават въпроса защо и настояват да бъдат информирани какъв е анализът от извършената проверка, каква оценка за дейността на лечебното заведение в проверения период са дали инспекторите, извършили проверката, и има ли дадени препоръки от проверяващите и какви са те.
Съветниците от Реформаторския блок искат да получат писмен отговор на зададените въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *