Докога съветниците ще гласуваме отмяна на отмяната?

Posted On 31 May 2017 / 0 Коментари

More Story
Деведжиева пита защо по пазарите договорите са само за 1 г.
Питане защо по общинските пазари договорите за наем, които се сключват...