Skip to content

Време е за оставки заради Тютюневия град

Позиция на общинските съветници от ДСБ

Поставихме въпроса за оставката на главния архитект Румен Русев още когато започна събарянето на тютюневия склад на ул. „Одрин” 8, но сега – след потресаващия пожар, който на практика унищожи Тютюневия град, е време за още оставки. Този път трябва да се понесе отговорност, и то на високо ниво, затова смятаме, че поста си трябва да напусне зам.-кметът по общинската собственост Димитър Кацарски. В тази ситуация не може да се усуква и да се разчита на традиционни обяснения от типа „Нека разследващите да си свършат работата”.

Изгорелите складове не са собственост на общината, но това не снема отговорността за случилото се от градската управа. Защото още през 2013 г. Общинския съвет е приел наредба за опасните сгради, чието пълно наименование е Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пловдив.

В нея е записано: „Кметът на общината назначава със заповед комисия от длъжностни лица, която да изготви списък с опасните и самосрутващите се сгради на територията на гр. Пловдив, включително и тези, които представляват недвижими културни ценности, да опише подробно тяхното състояние, да събере данни за вида и собственосттта им. Списъкът се актуализира ежегодно.”

Наредбата предвижда и на собствениците да бъдат дадени предписания за ремонт на опасните сгради, а  ако това не се случи, общината да ги укрепи за своя сметка,  а след това да си потърси похарчените пари по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Очевидно общината не е изпълнила нищо от мерките, предвидени в собствената й наредба. Затова е време за оставки, иначе няма как да докажем, че сме достойни за титлата „Европейска столица на културата”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *